Retrobloggarnas julkalender – lucka 15

 

Skriv gärna en rad!